Blogi

Tuki kulttuurialan yhteistyöhön kehitysmaissa haettavana

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Seuraava hakuaika päättyy 17. helmikuuta 2012 klo 16.15.

Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa.
Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin. Kehitysyhteistyömäärärahoin toteutettavat kulttuurihankkeet ja niiden tavoitteet noudattavat Suomen kehityspoliittista ohjelmaa. Niitä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lisätietoja:

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät ulkoministeriön verkkosivulta Global.finland.fi
Lisätietoja tukimuodosta Kepasta osoitteesta: vkkneuvonta@kepa.fi

Uusimmat artikkelit