Blogi

Ulkoministeriön tuki järjestöjen globaalikasvatustyölle romahti

Tukea kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyöhön myönnettiin tuleville kahdelle vuodelle ennätyksellisen vähän. Monet hyvät hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Ulkoministeriön tukipäätökset postitettiin järjestöille juuri ennen joulua.

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriö on ollut kansalaisjärjestöjen globaalikasvatustyön merkittävin rahoittaja. Viestintä- ja globaalikasvatustuki on mahdollistanut suhteellisen pienellä panostuksella paljon laadukasta toimintaa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ja siitä ovat hyötyneet vuosittain kymmenettuhannet suomalaiset.

Vuonna 2015 tehdyt leikkaukset järjestöjen kehitysyhteistyöhön ovat kohdistuneet erityisen rajusti järjestöjen globaalikasvatustyöhön: vuonna 2015 hakukierros jäi kokonaan välistä ja nyt tukeen kohdistuivat 65 prosentin leikkaukset. Seuraavalle kahdelle vuodelle tukea on tarjolla vain 1,4 miljoonaa euroa, kun aiemmin tuen vuosibudjetti liikkui 2 miljoonan euron tuntumassa.

***

Kepan tiedotteessa (22.12.) Globaalikasvatuksesta leikattiin 65 prosenttia todetaan, että leikkaukset ovat ristiriidassa poliittisten pyrkimysten kanssa. Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan, jonka toteutuminen edellyttää kansalaisten sitouttamista mukaan talkoisiin. Uusissa opetussuunnitelmissa globaalikasvatuksen teemat painottuvat ja järjestöjä kutsutaan mukaan yhteistyöhön koulujen kanssa.

Poliittisesta johdonmukaisuudesta ei tällä tavoin ansaita papukaijamerkkejä, mutta vielä huolestuttavampaa on, jos pohditaan leikkauksia maapallon tulevaisuuden kannalta. Nyt jos koska olisi aika panostaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Tähän koulutus on tunnetusti keskeinen keino.

Myös OECD on katsonut koululaisten globaalit taidot keskeiseksi kehittämisalueeksi. Näitä taitoja arvioidaan seuraavassa kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa vuonna 2018. Rahoitusleikkausten jälkeen järjestöjen mahdollisuudet tukea koululaisten globaaleja taitoja ovat varsin rajalliset, vaikka annettavaa olisi paljon. On valitettavaa, että Suomella on yhä vähemmän varaa ja intoa panostaa kestävään tulevaisuuteen ja kansalaisten kompetensseihin.

***

Viestintä- ja globaalikasvatustyön leikkausten vuoksi monet järjestöt joutuvat nyt laittamaan globaalikasvatustyössä lapun luukulle. Lopputulos on, että uusia opetusmenetelmiä kehitetään yhä vähemmän, kasvattajille, kouluttajille ja yrityksille tarjotaan yhä vähemmän tukea globaalin vastuun kysymyksissä sekä monet koulut jäävät vaille järjestöjen kouluvierailijoita. Paljon hyvää työtä jää tekemättä.

Kepa pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan VGK-tuen tulevaisuuteen ja jakamaan tietoa muista rahoitusmahdollisuuksista, jota voi hyödyntää järjestöjen globaalikasvatus- ja viestintätyöhön. Järjestöväki on lämpimästi tervetullut myös keskustelemaan rahoituspäätöksistä 18.1. järjestettävään Kepan tilaisuuteen Shokki vai mahdollisuus – järjestöt koolle UM:n tukipäätösten jälkeen. Kevään aikana järjestetään lisäksi varainhankintaan liittyvää koulutusta.

Ei hukata toivoa paremmasta tulevaisuudesta!

Lue lisää:

Formin.fi: Kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhön 36 miljoonaa euroa (22.12.)

Uusimmat artikkelit