Blogi

Ulkopoliittinen vaalikone on avattu äänestäjille

Teksti: Sanna Rekola

Kepan ulkopoliittinen vaalikone on avautunut äänestäjille. Koneessa on jo yli 1 350 kansanedustajaehdokkaan vastaukset muun muassa kansainvälistä taloutta, turvallisuus- ja ilmastopolitiikkaa sekä maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin.

Ehdokkaat ovat vastanneet vaalikoneeseen ahkerasti. Tällä hetkellä vastausprosentti on noin 62 prosenttia kaikista ehdokkaista. Äänestäjät pääsevät etsimään kansainvälisistä asioista samalla tavalla ajattelevilta ehdokkailta osoitteessa www.vaalikone2011.fi
Ulkopoliittisella vaalikoneella halutaan muistuttaa sekä tulevia päättäjiä että kansalaisia siitä, että kansainvälisen talouden heilahtelut ja äärimmäinen köyhyys vaikuttavat myös suomalaisten elämään. Suomella on oma roolinsa kansainvälisessä politiikassa. Globaalisti vastuullinen politiikka ei tuota hyvää vain muille vaan myös Suomelle.
Vaalikoneen on laatinut 22 globaalien kysymysten parissa työskentelevää järjestöä, ja kysymyksiä on kommentoinut myös Ulkopoliittinen instituutti. Koneen rakentamista on koordinoinut Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa.
Vaalikone on osa järjestöjen kampanjaa, jonka tavoitteena on rohkaista suomalaisia päättäjiä toimimaan aktiivisesti köyhyyden poistamiseksi ja globaalien ongelmien ratkaisemiseksi.
Lisätietoja:

www.kepa.fi/vaalit-2011
 

Uusimmat artikkelit