Blogi

Vaikuta Maahanmuutto 2020 -strategiaan

Ota kantaa -sivustolla on avattu kysely sisäasiainministeriön Maahanmuutto 2020 -strategiaan liittyen.

Teksti: Sanna Rekola

Ota kantaa -sivustolla on avattu kysely sisäasiainministeriön Maahanmuutto 2020 -strategiaan liittyen.

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 on yksi hallituksen kärkihankkeista. Uuden maahanmuuttostrategian valmistelussa kuullaan lukuisia sidosryhmiä ja näkemyksiä kerätään myös Ota kantaa -foorumilla avatussa kyselyssä. Foorumilla kysytään, millaisena maahanmuutto näyttäytyy arjessamme ja millaisiin kysymyksiin strategiassa toivotaan otettavan kantaa.

Maahanmuutto 2020 -hankkeessa strategiaa valmistellaan sisäasiainministeriön johdolla. Strategiassa arvioidaan Suomeen tulevaisuudessa kohdistuvaa muuttoliikettä ja linjataan työvoiman maahanmuuttoa, opiskelijoita, kansainvälistä suojelua, perheenyhdistämistä, laitonta maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevia tavoitteita. Strategia luovutetaan hallituksen hyväksyttäväksi alkuvuonna 2013.

Ota kantaa -kyselyyn voi osallistua 8.6. saakka osoitteessa.

Strategiahanke etenee kahdessa vaiheessa: keväällä 2012 työryhmä kerää materiaalia raporttiin ja syksyllä käynnistyy raportin kirjoitus. Loppuvuodesta strategian luonnos lähetetään lausunnoille sidosryhmille.

Lisätietoa

Intermin.fi: Maahanmuutton tulevaisuus 2020 -hanke
Ota kantaa -sivuston kysely

Uusimmat artikkelit