Blogi

Vastaa kyselyyn tukiuudistuksesta

Ulkoasiainministeriö lähestyi Kepaa viime keväänä aloitteella, joka siirtäisi viestintä- ja kehityskasvatus- (VKK) sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien hallinnoinnin sekä tukia koskevan päätöksenteon Kepalle. Aiheesta aloitettiin tällöin laaja järjestöjen konsultaatio.

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriö lähestyi Kepaa viime keväänä aloitteella, joka siirtäisi viestintä- ja kehityskasvatus- (VKK) sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien hallinnoinnin sekä tukia koskevan päätöksenteon Kepalle. Aiheesta aloitettiin tällöin laaja järjestöjen konsultaatio.

Kepan hallitus päätti 11.6.2012 keväällä toteutetun konsultaation pohjalta, että selvitystä tukien siirtämiseksi Kepalle tai sen yhteyteen perustettavalle erilliselle organisaatiolle tulee jatkaa – kuitenkin niin, ettei sitoumuksia puoleen tai toiseen vielä tässä vaiheessa tehdä.

Kepa järjesti 18.9.2012 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin muun muassa tukien uudistustarpeista, hallinnon periaatteista ja reunaehdoista, mikäli tuet siirrettäisiin Kepalle. Järjestökonsultaatiota täydennetään nyt kyselyllä, johon toivomme vastauksia niin Kepan jäsenkuntaan kuuluvilta ja siihen kuulumattomilta tukia hyödyntäviltä järjestöiltä.

Vastaamalla tähän kyselyyn maanantaihin 8.10.2012 mennessä voitte vaikuttaa tukien ja niiden hallinnollisten menettelytapojen kehittämiseen. Mikäli tukia ei siirretä Kepalle, tietoa hyödynnetään tukien kehittämiseen pyrkivässä vaikuttamistyössä.

Konsultaatioon voi osallistua mieluiten vastaamalla sähköiseen kyselyyn osoitteessa:  https://fi.surveymonkey.com/s/tukiuudistuskysely-2012, tai vaihtoehtoisesti toimittamalla vastaukset tämän viestin lopusta löytyviin kysymyksiin sähköpostitse osoitteeseen: vkkneuvonta@kepa.fi.

Lisätietoa

Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi / 050 317 6697
Kepa.fi: VKK- ja matkatukiuudistus
Blogi (18.9.2012): Keskustelu tukiuudistuksesta syvenee

* * *

Kysymykset:

1. Miten tukimuotoja (VKK-tuki, konferenssimatkatuki, hankevalmistelumatkatuki) tulisi uudistaa? Mainitkaa 3 tärkeintä uudistusta.

2. Mitkä ovat mielestänne 3 tärkeintä periaatetta, joita tukien hallinnoinnissa tulisi noudattaa?

3. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät reunaehdot sille, että tukien hallinnointi ja päätöksenteko voidaan siirtää Kepalle tai sen yhteyteen perustettavalle erilliselle organisaatiolle?

4. Mikä olisi paras taho hallinnoimaan tukia? a) Erillinen yksikkö Kepassa b) Uusi Kepan yhteyteen perustettava organisaatio c) Muu taho, mikä?

5. Kenen pitäisi tehdä tukiin liittyvät päätökset? (Esim. Kepan hallitus, hakemusten käsittelystä vastaavat virkailijat, järjestöjen edustajista valittava ”laaturyhmä”, Kepan UM:n ja järjestöjen edustajista koostuva ryhmä tms.)

6. Millainen suhde tukien hallinnoinnilla tulisi olla Kepan neuvonta- ja koulutuspalveluihin?

7. Tulisiko järjestöjen voida osallistua jollakin tavoin a) tukien jakokritereiden määrittämiseen b) tukihakemusten arviointiin c) tukia koskevaan päätöksentekoon? Miten ja miksi?

Kiitos vastauksista!

Uusimmat artikkelit