Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.

Teksti: Eetti ja kääntäjä Karoliina Paakkinen Kuva: Mirka Kleemola

Pikamuodista on nopeasti tulossa yksi kestävän kehityksen vakavimmista uhista. Pikamuodilla on merkittävä vaikutus ilmastomuutokseen – se tuottaa noin 10 % maailman hiilidioksidipäästöistä, on maailman vesivarannon toiseksi suurin kuluttaja ja saastuttaa luonnon ekosysteemejä kemikaaleilla ja mikromuovilla. Suomessa kuluttajat käyttävät muotiin vähemmän rahaa kuin ennen, mutta myytyjen vaatteiden määrä on kasvussa.

Voimakas markkinointi ja globaalit kuluttajatrendit tavoittavat meistä jokaisen jo hyvin nuorena, mikä aiheuttaa kiireellisen tarpeen innovatiivisille menetelmille, joilla keskustella tekstiilien tuotantoon ja käyttöön liittyvistä kysymyksistä lasten kanssa.

Suomen nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma kannustaa kestävään kehitykseen liittyvien ​​aiheiden käsittelyyn ja innovatiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa. Opettajien palautteen perusteella monilla heistä ei kuitenkaan ole tähän riittävää asiantuntemusta eikä resursseja.

Taide on tehokas työkalu monimutkaisten ​​aiheiden käsittelyyn lasten kanssa

Taidekasvatuksen hyödyistä on runsaasti näyttöä. Se voi esimerkiksi lisätä koululuokan yhteenkuuluvuudentunnetta ja parantaa lasten vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä. Etenkään tanssi ei ole tällä hetkellä kaikkien lasten ulottuvilla – tutkimukset osoittavat, että perhetausta vaikuttaa merkittävästi tanssitaiteen saavutettavuuteen. Suomalainen nykytanssiryhmä Willman Dance Company luo omaperäisiä nykytanssiteoksia, jotka keskittyvät inhimillisyyden peruskysymyksiin.

Willman Dance Companyn lastenproduktiossa ”Keisarinnan uudet vaatteet” yhdistyvät innovatiivinen menetelmä ja tärkeä teema: se keskittyy muodin kestävyyteen ja siihen, miten muoti vaikuttaa sosiaalisen median kautta lasten ja nuorten sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tanssiproduktiota täydentää valokuvanäyttely, joka visualisoi produktiossa käytettyjen pukujen matkan – asut on taitavasti suunniteltu ja valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.

Kestävyyteen liittyvät aiheet ovat nyt kouluissa erittäin ajankohtaisia. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) on kansalaisjärjestö, joka edistää tietoisuutta kestävästä kulutuksesta ja ihmisoikeuskysymyksistä kulutustavaroiden tuotantoketjuissa esimerkiksi järjestämällä työpajoja ja tuottamalla opetusmateriaaleja kouluille. Eetin asiantuntemuksella kehitettiin kouluille työpajakonsepti, jossa tanssiproduktio tuodaan luokkahuoneeseen videon välityksellä ja lapset saavat työpajan myötä uppoutua syvälle teemaan.

Taidetta ja kriittistä ajattelua luokkahuoneeseen

Covid-19-pandemian myötä alkuperäinen henkilökohtaisten työpajojen järjestämissuunnitelma mukautettiin etäopiskeluun. Koulut olivat olleet jo pitkään suljettuina, joten erilaiset verkkotyökalut olivat oppilaille tuttuja. Myös opettajat olivat innostuneita kokeilemaan uutta, asiantuntijajärjestön kouluttajan järjestämää työpajaa.

Eetin globaalikasvatuksen asiantuntija ja luokanopettaja ottivat haasteen vastaan. He loivat yhdessä opetusmateriaalin, joka sisältää tanssiesityksen videomuodossa, video-oppitunteja näyttelyvalokuvista, tutkivaan oppimiseen perustuvia harjoituksia sekä opettajan oppaan työpajan toteuttamiseen. Nuorille ikäryhmille sopiva narratiivityyli toistuu näyttelyssä vuoropuhelun ja puhekuplissa olevien kysymysten muodossa.

Suunnitteluun käytetty lisäaika kannatti – palaute oli erinomaista. Luova ja positiivinen ote monimutkaisiin kehityskysymyksiin tutkivan oppimisen ja henkilökohtaisten kokemusten kautta tekee aiheesta helpommin ymmärrettävän ja mielenkiintoisen.

Harjoituksissa lapsia pyydetään esimerkiksi tutkimaan lempivaatteidensa materiaaleja, merkitsemään vaatteiden tuotantomaat interaktiiviselle kartalle ja haastattelemaan sukulaisiaan kulutuksen muutoksista.

Lasten palautteen mukaan ammattitaiteen (tanssi ja valokuvaus) ja videoiden yhdistelmä on nautinnollinen kokonaisuus, ja harjoitukset ovat riittävän konkreettisia myös etäyhteydellä suoritettavaksi. Luokanopettajan ja tanssiryhmän mielestä työpajaan osallistuminen on lapsille loistava tapa saada tietoa ja oppia ”vihreään ajatteluun” ja positiiviseen muutokseen tarvittavia arvoja.

Tallennetut oppitunnit ovat avoimesti kaikille saatavilla, joten työpajaa voidaan nyt hyödyntää laajemmin kuin alun perin oli suunniteltu.

Produktio osoittaa, että esittävää taidetta, kuten tanssia, voidaan ja pitäisi käyttää opetuksessa – niin live- kuin videomuodossa.

 

Fingon koordinoimassa Bridge 47 – Building Global Citizenship -hankkeessa on mukana 15 järjestöä eri EU-maista ja ympäri maailmaa. Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kansalaisyhteiskunnan työtä globaalin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi globaalin kansalaiskasvatuksen avulla. Hankkeen subgrant-rahoituksella tuetaan pieniä ja innovatiivisia globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyviä hankkeita, joista ”Keisarinnan uudet vaatteet” on yksi esimerkki.

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Bridge 47 -sivustolla. Kirjoituksen on kääntänyt Karoliina Paakkinen.

Uusimmat artikkelit