Blogi

Viestintä- ja globaalikasvatustuen haku vuodelle 2015

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierroksen ajankohta on selvinnyt. Tuki on haettavissa 27.10.-28.11.2014. Tukimuoto siirtyy tänä syksynä sähköiseen hakuun.

Teksti: Sanna Rekola

Viestintä- ja globaalikasvatustuki on suunnattu järjestöille ja sen tarkoituksena on lisätä suomalaisten tietoisuutta globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä toimintaan globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Tuki on haettavissa 27.10.-28.11.2014. Tarkempi hakuilmoitus tullaan julkaisemaan ministeriön verkkosivulla formin.finland.fi sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sunnuntaina 26.10.2014.

Hakemukset tulee laatia ulkoasiainministeriön lomakkeille ja toimittaa ministeriöön sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun käyttäminen edellyttää KATSO-tunnistautumista.

Järjestöjä kehotetaan tutustumaan huolellisesti uusiin hakulomakkeisiin, sähköisen asioinnin ohjeeseen sekä päivitettyihin viestintä- ja globaalikasvatustuen ehtoihin, jotka julkaistaan verkkosivulla lähiaikoina. KATSO-tunnisteiden hankkiminen sekä perustietoilmoituksen täyttäminen on mahdollista jo ennen hakuajan alkamista. Lisätietoa KATSO-tunnuksista löytyy ulkoministeriön verkkosivulta.

Kepan neuvontapalvelu

Kepa tarjoaa järjestöille neuvontaa viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden suunnitteluun liittyen. Kepan verkkosivulle avataan lähiaikoina sähköinen ajanvaraus, jonka kautta järjestöt voivat varata itselleen neuvonta-ajan. Lisäksi tullaan järjestämään yhteistyössä ulkoministeriön kanssa kaksi infotilaisuutta, joissa käydään läpi tuen ehtoja ja tutustutaan sähköiseen hakuun. Tilaisuuksien ajankohdista ilmoitetaan niin ikään lähiaikoina.

Lisätietoa

Viestintä- ja globaalikasvatustuki
KATSO-tunnukset
Kepan neuvontapalvelu

Uusimmat artikkelit