Blogi

Viestintä- ja kehityskasvatustuen päätökset julkaistu

Teksti: Saara Simonen

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustukea myönnettiin kaikkiaan 80 järjestölle vuodelle 2011.

Tukea myönnettiin 2 miljoonaa euroa, hakijoina oli yhteensä 106 järjestöä. Tuen myöntämisen keskeisinä perusteina olivat: hankkeen hyvin määritelty viesti ja konkreettinen sisältö, hankkeen vaikuttavuus ja kehitysnäkökulma sekä riittävän suuri kohderyhmä kustannuksiin ja toteutustapaan nähden. Hankkeen tavoitteiden, toteuttamiskeinojen ja toivottujen tulosten tuli myös olla selkeästi määriteltyjä.
Tuetuista hankkeista noin neljännes oli selkeästi kasvatuksellisia, lisäksi moniin viestinnällisiin hankkeisiin liittyi kasvatuksellista tavoitteenasettelua. Yksivuotisten hankkeiden lisäksi rahoitusta myönnettiin myös kaksivuotisille hankkeille. Tukea kaksivuotisille hankkeille haettiin aiempaa vuotta enemmän, tänä vuonna hakijoita oli 16 ja edellisvuonna vain viisi. Kokonaisuudessaan viestintä- ja kehityskasvatustuen määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna, hakemusten yhteenlaskettu summa sen sijaan nousi, ollen tänä vuonna 4,3 miljoonaa euroa edellisvuoden 3,7 miljoonan euron sijaan.
Tukipäätökset löytyvät UM:n verkkosivulta.

Uusimmat artikkelit