Globaalikasvatusaiheinen taulu.
Blogi

Yhteistyö tuo voimaa järjestöjen globaalikasvatustyöhön

Globaalikasvatusverkosto on toiminut globaalikasvatuksen edistämiseksi jo yli 15 vuotta. Kuluneella viikolla verkoston toimijat kokoontuivat aamiaiselle juhlistamaan yhteistyön saavutuksia. Samalla suunnattiin katseet eteenpäin uuteen kattojärjestöön Kepan jäädessä historiaan.

Teksti: Sanna Rekola Kuva: Veikko Somerpuro / Kepa

Reilu parikymmentä toimijaa Kepan koordinoimasta globaalikasvatusverkostosta kokoontui tiistaina 19.6. yhteiselle aamiaiselle. Tilaisuudessa summattiin menneiden vuosien saavutuksia ja kiitettiin verkostossa mukana olevia hyvästä yhteistyöstä.

Tässä poimintoja verkoston aikaansaannoksista vuosien varrelta:

Olemme saaneet säilytettyä VGK-tuen kansalaisjärjestöjen rahoitusmuotona useista leikkaus- ja lopetussuunnitelmista huolimatta. Vuodesta 2010 lähtien olemme puolustaneet tuen olemassaoloa neljästi.
Olemme vahvistaneet globaalikasvatusta varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa. Meidän ansiostamme perus- ja lukio-opetuksen perustehtäväksi on kirjattu kestävän kehityksen edistäminen YK:n kehitystavoitteiden linjassa.
Olemme lisänneet järjestöjen arvostusta: opetussuunnitelmat kannustavat kouluja yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa.
Olemme aktiivisesti vaikuttaneet nuorisotyön ja politiikan linjauksiin ja onnistuneet vahvistamaan globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän merkitystä kehityspolitiikassa.
Olemme vahvistaneet tuhansien opettajaopiskelijoiden ja opettajien globaalikasvatusosaamista tekemällä yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa sekä erillisllä täydennyskoulutushankkeilla.
Olemme tehneet yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa ja kommentoineet 20 oppikirjaa vahvistaaksemme opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta opetuksessa. Olemme myös laatineet Oppimateriaalit ajan tasalle -työkaluun (2018) ja herättäneet keskustelua oppimateriaalien laadusta ja merkityksestä oppikirjailijoiden ja tutkijoiden keskuudessa.
Olemme aktiivisesti kehittäneet oman työtämme erilaisissa oppimistilaisuuksissa, opintopiireissä ja vertaisoppimisprosesseissa ja vieneet globaalikasvatustyön laatua harppauksien verran eteenpäin. Olemme tuottaneet yhdessä erinäisiä julkaisuja ja oppaita järjestöjen työn laadun kehittämiseen.
Toimintamme on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Esimerkiksi järjestöjen aktiivinen yhteistyö opetussuunnitelmien uudistamisessa ja tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa ovat innostaneet monia kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Aamiaisella järjestöt nostivat esille sen, etteivät monet tärkeät ovet olisi avautuneet yksittäisille järjestöille. Yhteistyöllä olemme päässeet mukaan moniin pöytiin ja saaneet äänemme kuuluviin.

On tärkeää, että järjestöt tuntevat toistensa työtä ja voivat edustaa laajempaa joukkoa suhteessa tärkeisiin sidosryhmiin. Se vie koko kentän asiaa eteenpäin. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että verkoston ovet ovat olleet auki uusille tulijoille ja toisilta on aina saanut tarvittaessa tukea, sillä omassa järjestössä samojen teemojen parissa ei välttämättä työskentele muita. Tärkeitä kollegoita voi joskus löytyä myös oman järjestön ulkopuolelta.

Globaalikasvatusjärjestöjen yhteistyö ei ole hautautumassa unholaan, vaikka sitä koordinoinut Kepa lakkaakin nyt olemasta. Uusi kattojärjestö luo entistä vahvemmat puitteet viedä asiaa eteenpäin yhteistyössä laajan järjestöjoukon kanssa.

Uusimmat artikkelit