Blogi

Yhteistyöstä potkua järjestöjen koulutoimintaan

Teksti: Sanna Rekola

Useat globaalikasvatusta tekevät kansalaisjärjestöt suuntaavat toimintaansa kouluihin. Avain hedelmällisempään yhteistyöhön löytyy järjestöjen välisestä yhteistyöstä, todettiin Kouluyhteisyötä kehittämään -työpajassa Kepassa 20.1.2012.

Kouluyhteistyötä kehittämään kokoontui Kepaan lähes 30 järjestötoimijaa. Työpajassa kartoitettiin sekä olemassaolevaa yhteistyötä että tarpeita tiiviimmälle yhteistyölle. Keskeisiä aihepiirejä pohdiskelussa olivat kouluvierailujen koordinointi, palveluiden markkinointi, aineistontuotanto, opettajien koulutus ja tiedon jakaminen järjestöjen kesken.
Reipasta keskustelua herätti muun muassa aloite globaalikasvatuksen resurssikeskuksen perustamisesta. Järjestöille tila tarjoaisi mahdollisuuden järjestää koulutuksia ja työpajoja samassa paikassa ja yhteisen tilan kautta myös opettajat ja kasvattajat löytäisivät järjestöjen palvelut entistä paremmin.
Kouluvierailujen markkinointiin puolestaan kaivattiin kansallista koordinaatiota. Esille nousi muun muassa haave järjestöjen yhteisestä verkkopohjaisesta kouluvierailujen tilausjärjestelmästä.
Toisaalta kuitenkin todettiin, että ongelma kouluvierailuihin liittyen ei niinkään ole kysynnän määrässä, vaan siinä riittääkö järjestöissä vapaaehtoisia kouluvierailijoiksi. Sen sijaan, että kouluvierailuja markkinoitaisiin tehokkaamin järjestöt voisivat muistaa parmmin toisiaan, mikäli omat resurssit kouluvierailun toteuttamiseen eivät riitä, tai toivottu teema ei vastaa oman järjestön asiantuntemusta.
Järjestöjen ja koulujen välinen yhteistyö on ajankohtainen aihe paitsi järjestöjen myös politiikan näkökulmasta. Kouluja ja järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön kannustavat niin Suomen hallitusohjelma kuin hiljan hyväksytty Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma vuosille 2012-2016.
Lisätietoja:

Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, globaalikasvatus@kepa.fi / 09 584 23 271

Uusimmat artikkelit