Jäsen

Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry

Esittely

Järjestömme tarkoituksena on tuoda ihmisoikeudet lähemmäksi ihmisten arkea. Ihmisoikeudet koetaan terminä usein juhlavana ja kaukaisena. Tavoitteenamme on muuttaa näitä käsityksiä ja ohjata ihmisiä arkipäivän ihmisoikeustekoihin, huomioimaan,
kunnioittamaan ja kuuntelemaan toisiaan paremmin. Vain avaamalla omia asenteitamme ja ennakkokäsityksiämme voimme mahdollistaa ihmisoikeusrikkomusten vähenemisen, sekä ruohonjuuritasolla, että globaalisti.

Ainan arvoja ovat puolueettomuus, dialogisuus sekä kunnioitus. Pyrimme toiminnassamme läpinäkyvyyteen sekä aitoon jakamiseen, jotta pystyisimme hyödyntämään oppimaamme ja kuulemaamme työssämme mahdollisimman monipuolisesti. Aina pyrkiikin toiminnassaan dialogiin mahdollisimman monien eri yhteisöjen ja yksilöiden kanssa.

Yhteystiedot

Verkkosivut: www.ainaedu.org

Sähköpostiosoite: aina@ainaedu.org