Jäsen

Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry

Esittely

Kulttuuriseura Miran tarkoituksena on luoda ja kehittää Vaasan nuorisotalolle kansainvälisen kulttuurin alueellinen toimintakeskus, Monikulttuurikeskus Miratalo. Keskuksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on monikulttuurisuuden tukeminen ja kehittäminen edistämällä eri etnisiä taustoja ja kieliä edustavien ihmisten vuorovaikutusta. Keskus pyrkii olemaan sillanrakentajana erilaisten kulttuurien välillä sekä tekemään vieraita kulttuureja tunnetuiksi kantaväestön keskuudessa. Tavoitteena on myös, että vähemmistökulttuurien edustajien keskuudessa yhteisöön kuulumisen tunne lisääntyy, mikä ehkäisee syrjäytymistä ja tukee juurtumista ja suvaitsevaisuutta.

Kulttuuritila pyritään kehittämään innovaatiokeskukseksi, jossa eri taiteenlajit ja etniset ryhmät kohtaavat ja luovat toiminnallaan uutta kaupunkikulttuuria. Kulttuuritilassa nostetaan omaehtoisen kulttuuritoiminnan arvostusta ja merkitystä osana kehittyvää verkostoitumiseen ja yhteistoimintaan perustuvaa urbaanikulttuuria. Monikulttuurikeskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on uuden innovatiivisen yhteistyön kehittäminen Euroopan eri kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen välillä.

Yhteystiedot

Verkkosivut: www.mirahouse.fi

Sähköpostiosoite: info@mirahouse.fi

Globaalikasvatuksen osa-alueet

Media Moninaisuus