Jäsen

Lasten ja nuorten säätiö

Esittely

Lasten ja nuorten säätiö tukee vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria Suomessa ja kehittyvissä maissa. Toiminnassa käytetään osallistavia, luovia ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla nuoret voivat itse vahvistaa elämäntaitojaan ja löytää oman paikkansa yhteisössä.

Säätiön kehitysyhteistyö edistää nuorten hyvinvointia ja heidän aktiivista toimijuuttaan. Toiminnalla vahvistetaan nuorten oikeuksia ja vähennetään eriarvoisuutta sekä köyhyyttä. Nuoret oppivat kriittistä ajattelua, löytävät omat vahvuutensa ja saavat edellytyksiä toimia rohkeasti tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta. Hankkeissa nuoret muun muassa toteuttavat vapaaehtoisprojekteja yhteisöissään ja tekevät vaikuttamistyötä, saavat ammatillista koulutusta ja perustavat oma yrityksiä. Näin edesautetaan nuorten mahdollisuuksia vapaaseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ihmisarvoiseen työhön ja laadukkaaseen kouluttautumiseen.

Yhteystiedot

Verkkosivut: http://www.nuori.fi

Sähköpostiosoite: info@nuori.fi

Globaalikasvatuksen osa-alueet

Kehityskasvatus

Kohderyhmät

Yläkoulu