Jäsen

Opinkirjo

Esittely

Kerhokeskus – koulutyön tuki ry on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuksen alalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhdistys edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehittymistä. Se kehittää ja tuottaa palveluja ja sisältöjä kerho- ja opetustoimintaan, aamu- ja iltapäivätoimintaan, harrastetoimintaan sekä kulttuuri- ja tiedekasvatukseen. Kerhokeskus on mukana vaikuttamassa lasten ja nuorten hyvinvointiin useissa kansallisissa neuvottelukunnissa ja yhteistyöryhmissä.

Yhteystiedot

Verkkosivut: http://www.opinkirjo.fi

Sähköpostiosoite: opinkirjo@opinkirjo.fi