Jäsen

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry

Esittely

Filantropia on Suomen ortodoksisen kirkon kehitysyhteistyön, lähetystyön ja kansainvälisen diakonian järjestö. Filantropialla on toimintaa Itä-Afrikassa ja järjestö välittää humanitaarista apua kriisi- ja katastrofialueille. Suomessa Filantropia pitää esillä ihmisoikeuksia ja globaalin vastuun kysymyksiä erityisesti Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa.

Yhteystiedot

Verkkosivut: https://www.filantropia.fi

Sähköpostiosoite: filantropia@ort.fi

Globaalikasvatuksen osa-alueet

Kehityskasvatus Moninaisuus Rauha