Jäsen

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Esittely

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen tavoitteena on elinympäristön parantaminen jätteen määrää vähentämällä ja ympäristötietoisuutta lisäämällä. Pyrimme lisäämään tietoisuutta yksilön valintojen maailmanlaajuisista vaikutuksista. Tarjoamme yksittäisille ihmisille, kouluille, päiväkodeille ja muille tahoille ympäristöneuvontaa erityisesti kierrätyksestä ja kestävästä kulutuksesta. Kohderyhmämme on pääasiassa pääkaupunkiseudulla asuvat, erityisesti kasvavat ja kasvattajat.

Yhteystiedot

Verkkosivut: www.kierratyskeskus.fi

Sähköpostiosoite: katja.viberg@kierratyskeskus.fi

Globaalikasvatuksen osa-alueet

Ympäristö