Jäsen

Solidaarisuus

Esittely

Solidaarisuus on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, ihmisarvoista työtä sekä kansalaisten osallisuutta Nicaraguassa, Ugandassa ja Somalimaassa. Solidaarisuus on ulkoasiainministeriön pitkäaikainen kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

Yhteystiedot

Verkkosivut: https://www.solidaarisuus.fi

Sähköpostiosoite: solidaarisuus@solidaarisuus.fi