Jäsen

Suomen Lepralähetys ry

Esittely

Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) tukea maailman lepraan sairastuneiden ja heidän perheittensä parissa tehtävää työtä kuten hoito-, kuntoutus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa; 2) lähettää koulutettuja henkilöitä lepraan sairastuneiden parissa tehtävään työhön ja ylläpitää heidän toimintaansa; 3) tehdä lepraa ja siihen sairastuneiden tarpeita tunnetuksi tiedotus- ja julkaisutoiminnan kautta. Sairastuneita ja heidän omaisiaan pyritään tukemaan mahdollisimman monialaisesti heidän tarpeissaan niin fyysisesti, sosiaalisesti, taloudellesesti, henkisesti ja hengellisesti. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Kansainvälisen Lepralähetyksen, kansallisten viranomaisten ja paikallisten kristillisten kirkkojen ja muiden järjestöjen kanssa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: rkpohti@gmail.com