Jäsen

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry

Esittely

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu perustettiin vuonna 1999. Liiton nimestä käytetään vakiintunutta lyhennettä Fimu. Fimu-lyhenne juontuu liiton englanninkielisestä nimestä Finnish Multicultural Sports Federation.

Monikulttuurisen liikunnan valtakunnallisena kattojärjestönä Fimu edistää maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa Suomessa, valvoo liikuntatoimintaa järjestävien maahanmuuttajayhdistysten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kampanjoiden, projektien ja verkostojen avulla. Fimu on ollut Suomen Liikunta ja urheilu SLU ry:n jäsenliitto vuodesta 2000.

Fimu tukee tärkeällä tavalla maahanmuuttajien kotoutumista ja integraatiota. Parhaimmillaan liikunta on erinomainen kotoutumisen ja kohtaamisten väylä.

Fimuun kuuluu yhdistyksiä eri puolilta Suomea. Jäsenyhdistyksiä on syksyllä 2011 noin 40. Suurin osa jäsenyhdistyksistä on maahanmuuttajien itsensä perustamia, ja kaikissa niissä järjestetään muun toiminnan ohella liikuntaa. Kansallisuudet ja etniset ryhmät ovat laajasti edustettuina Fimun jäsenistössä.

Yhteystiedot

Verkkosivut: www.fimu.org

Sähköpostiosoite: toimisto@fimu.fi