Jäsen

Suomen NMKY:n Liitto

Esittely

Suomen NMKY:n Liiton globaalikasvatus tukee lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi rauhanrakentajiksi ja kestävän kehityksen edistäjiksi. Visiona on, että globaalikasvatus kuuluu kaikille – myös niille nuorille, jotka eivät ole koulun tai työelämän kautta kokeneet globaalisti kestävän kehityksen edistämistä omakseen. Jokainen nuoria kohtaava aikuinen on yhteiskunnallinen kasvattaja.

Liitto toteuttaa ja kehittää globaalikasvatusta paikallisten NMKY:iden kanssa. Globaalikasvatuksella vahvistetaan nuorisoalan ammattilaisten taitoa ja tahtoa tukea nuorten kasvua aktiivisiksi reilun tulevaisuuden rakentajiksi. NMKY kehittää leikilliseen ja vapaa-ajan nuorisotyöhön soveltuvaa globaalikasvatusmateriaalia yhteistyössä paikallisyhdistysten nuorisoalan ammattilaisten, nuorten ja lasten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi NMKY kehittää menetelmiä toimintakulttuurin muuttamiseksi, jotta kestävän kehityksen, globaalin solidaarisuuden ja rauhan rakentamisen teemat juurtuvat läpileikkaaviksi kaikkeen toimintaan.

NMKY haluaa olla suunnannäyttäjä ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun globaalikasvatuksen roolin vahvistamisesta nuorisoalalla.

Yhteystiedot

Verkkosivut: https://ymca.fi/

Sähköpostiosoite: info@ymca.fi