Jäsen

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Esittely

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.

Yhteystiedot

Verkkosivut: http://www.alli.fi

Sähköpostiosoite: info@alli.fi

Globaalikasvatuksen osa-alueet

Rauha