Jäsen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Esittely

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 129 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa. SYL on rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jota säätelee ylioppilaskunta-asetus. SYL:n keskeiset vaikuttamisen alueet ovat koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälinen toiminta. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan tasa-arvoon, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön. SYL:ssä päättävät jäsenjärjestöjen valitsemat opiskelijat vuosittaisessa sääntömääräisessä liittokokouksessa marraskuussa.

Yhteystiedot

Verkkosivut: https://www.syl.fi

Sähköpostiosoite: syl@syl.fi

Globaalikasvatuksen osa-alueet

Kehityskasvatus Ympäristö

Kohderyhmät

Aikuiskasvatus