Toimijat

Globaalikasvatuksen toimijakenttä on moninainen. Globaalikasvattajana voi toimia kuka vain ja globaalia oikeudenmukaisuutta voi edistää toimiessaan opettajana, kasvattajana, vanhempana, kerhotoiminnanohjaajana tai vaikka yritysjohtajana. Globaaliin oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita voi nostaa esille monissa paikoissa ja monin eri tavoin.

Koulut ja oppilaitokset ovat tärkeitä globaalikasvatuksen toimijoita. Ne ovat avainasemassa erityisesti lasten ja nuorten ohjaamisessa aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut tarjoavat opiskelijoille eväitä edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta omalla alallaan. Myös ammatillisella täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli.

Globaalikasvatus sopii hyvin myös monenlaiseen vapaa-ajan toimintaan. Aktiivisille kansalaisille löytyy monia paikkoja osallistua ja vaikuttaa. Taide ja kulttuuri voivat herättää ajatuksia ja kannustaa toimintaan.

Kansalaisjärjestöt toteuttavat globaalikasvatusta lukuisilla eri tavoilla ja tarjoavat tukea globaalikasvatukseen yhteiskunnan eri foorumeilla. Ne tarjoavat myös monenlaista vapaaehtoistyötä ja tiloja oppimiseen. Konkreettisia esimerkkejä kansalaisjärjestöjen globaalikasvatustyöstä löytyy Globaalikasvatus.fi:n vinkkipankista.