Adoptioperheet ry

Adoptiolapsi päivähoidossa -aineisto

Materiaali adoptiolasten päivähoitoon liittyvistä erityiskysymyksistä.

Materiaali adoptiolasten päivähoitoon liittyvistä erityiskysymyksistä. Käsiteltyjä aiheita ovat muun muassa lapsen taustan vaikutus kokonaiskehitykseen, kielen kehittyminen, identiteetin ja itsetunnon tukeminen, esiopetus ja kouluvalmius, rasismi ja ennakkoluulot.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Mitä?

Kenelle?

KIELI