Asiantuntijavieras etelästä

Vinkkejä, miten tuoda eteläisen pallonpuoliskon näkökulma esiin asiantuntijavieraalla.

Etelän asiantuntijavieraita osallistuu vuosittain järjestöjen yleisötapahtumiin. Etelän äänen tuominen yleisötapahtumaan on tehokas ja ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota suomalaisille tietoa etelän todellisuudesta ja murtaa ennakkoluuloja. Esimerkkejä yleisötilaisuuksien etelän vieraiden ohjelmasta:

Hyvinkään Mahdollisuuksien torilla vuonna 2006 vieraillut sambialainen järjestöaktiivi Saul Banda väitteli silloisen ulkoministeri Erkki Tuomiojan kanssa Suomen globaalista vastuusta ohjelmalavalla
Reilun kaupan markkinoilla tuottajavieraat etelästä ovat esitelleet kävijöille tuotteitaan ja kertoneet reilun kaupan hyödyistä ohjelmalavalla
Suomalaisten kansalaisjärjestöhankkeiden yhteistyökumppanit etelästä ovat Suomen vierailuillaan kertoneet hankkeesta ja paikallisesta todellisuudesta kouluissa, järjestöjen tilaisuuksissa, keskustelutilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa.

Pohtikaa, mikä rooli etelän vieraalla on tilaisuutenne ohjelmassa? Entä tiedotuksessa? Yleisötilaisuudessa voi järjestää etelän vieraan edustamaan aihepiiriin liittyvän paneelikeskustelun tai väittelyn. Etelän vieras voi osallistua jonkin järjestön tempaukseen ja keskustella vapaamuotoisesti tapahtuman kävijöiden kanssa. Mikäli vierailu kestää useamman päivän, harkitkaa erillisen seminaarin järjestämisestä yleisötilaisuutta edeltävänä päivänä.

Nostakaa etelän vieras esille tapahtumanne tiedotuksessa: ennakko-, tapahtuma- ja jälkitiedotuksessa. Liittäkää ennakkotiedotteeseen tieto, miten etelän vieras on haastateltavissa, yhteystiedot yhteyshenkilölle ja julkaisukelpoinen valokuva. Tiedotusvälineiden kautta etelän vieraan viesti tavoittaa yleisötilaisuuttakin suuremman yleisön

Huomioikaa keskustelutilaisuuksissa ja tiedotusvälineiden haastatteluissa tulkkauksen järjestäminen. Varatkaa puheenvuoroille riittävästi aikaa ja antakaa yleisölle mahdollisuus kysymyksiin. Tulkatuille puheenvuoroille on hyvä varata kaksinkertaisesti aikaa.

Välttäkää vahvistamasta ihmisten ennakkoluuloja kehitysmaiden ihmisistä kärsivinä ja passiivisina avunsaajina. Etelän vieraat voivat osoittaa, että etelässä on osaamista ja ihmisten omaehtoista aktiivista toimintaa elinolosuhteiden parantamiseksi.

Huomioikaa vieraan viihtyvyys. Sopikaa, kuka huolehtii vieraasta yleisötilaisuutta ennen, sen aikana ja jälkeen. Varatkaa ohjelmaan aikaa verkostoitumiselle ja lepotauoille ja huomioikaa vieraan toiveet ohjelman suhteen. Kunnioittakaa vieraan kulttuuria ja varmistakaa ohjelma ja aikataulu etukäteen häneltä ja vierailusta vastaavalta järjestöltä.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI