Suomen YK-liitto

DigiMUN – YK-kokouksen simulaatio verkossa

Digitaalinen Malli-YK-kokous DigiMUN vie osallistujan YK:n turvallisuusneuvoston kiehtovan päätöksenteon maailmaan, jossa osallistujat pääsevät tekemään historiallisen päätöksen nuorten osallisuudesta rauhanrakentajina.

DigiMUN on verkossa tehtävä Malli-YK -kokous, jossa kiehtovia YK-neuvotteluja simuloidaan etäyhteyksillä käyttäen oppilaitoksen verkkoalustaa (Zoom, Teams, ym.). Osallistujat toimivat erilaisissa rooleissa ja edustavat YK:n jäsenmaita. He neuvottelevat nuorten roolista rauhanneuvotteluissa ja konfliktinratkaisuissa. Tavoitteena on saada aikaa yhteinen päätöspaperi Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemasta.

DigiMUN soveltuu erinomaisesti etäopetukseen: kokoussimulaatiossa harjoitellaan ryhmätyön organisoimista etänä, vuorovaikutustaitoja ja hyödynnetään digisovelluksia osana työskentelyä. Lisäksi digiympäristössä tehtävä DigiMUN mahdollistaa maantieteellisestä sijainnista riippumattoman osallistumisen, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi YK-koulujen välisessä yhteistyössä uudella tavalla.

Kenelle?
DigiMUN on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaille sekä korkeakoulujen opiskelijoille.

Kesto?
DigiMUN-simulaation voi toteuttaa

lyhyenä harjoituksena: 2 oppituntia
keskipitkänä kokonaisuutena: 4-5 oppituntia (suositus)
pitkänä konferenssina: 1-2 päivää

Simulaation tekeminen oli valtavan hauskaa, erityisesti oman neuvottelukumppanin kanssa valmistautuminen sekä itse neuvottelut muiden delegaattien kanssa.
– Heidi/Vietnamin delegaatti, DigiMUN 2020

Simulaation tekeminen oli todella mielenkiintoista ja opetti paljon turvallisuusneuvoston kokouksista, päätöksenteon dynamiikasta ja neuvotteluprosessista. Huippuhetki oli, kun lopulta saimme yhden päätöslauselmakohdan hyväksyttyä.
– Sara/Tunisian delegaatti, DigiMUN 2020

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI