Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

Ei vihapuheelle!

Ei vihapuheelle -liike on nuorten liike, jonka tavoitteena on edistää sananvapautta ja yhdenvertaisuutta verkossa ja sen ulkopuolella. #eivihapuheelle

Vihapuhe on loukkaavaa puhetta tai ilmaisua, joka rajoittaa kohteensa oikeutta olla, tulla kuulluksi ja kuulla sellaisena kuin on. Vihapuheella hyökätään yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan etnisen taustan, äidinkielen tai ihonvärin, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, maailmankatsomuksen tai mielipiteen, vamman tai jonkin muun ominaisuuden perusteella.

Vihapuheessa ei ole kyse pelkästä vihasta tai puheesta vaan yhteiskunnan rakenteista ja ilmapiiristä. Vihapuhe on ihmisoikeusloukkaus, joka saa voimansa yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja siitä kumpuavasta syrjinnästä.

Ei vihapuheelle-materiaalipankista löydät eri aihepiireihin jaettuja harjoitteita, joita voi hyödyntää työpajojen, koulutusten ja oppituokioiden järjestämiseen. Materiaalipankkiin on koottu myös toiminnallisia tempauksia ja vinkkejä kampanjointiin sekä vaikuttamistoimintaan. Näiden avulla ohjaaja voi innostaa ryhmän ottamaan kantaa vihapuhetta vastaan tai järjestämään vihapuheenvastaisen tempauksen esimerkiksi omalla koululla tai nuorisotalolla. Menetelmiä voi yhdistellä ja räätälöidä haluamallaan tavalla kullekin ryhmälle sopivaksi.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI