Kulttuurifoorumi Fokus

Katsomusdialogilla yhteiskuntarauhaa -kouluvierailut

Katsomusdialogitaidot antavat työkaluja sekä oman identiteetin että kouluyhteisön moninaisuuden ymmärtämiseen. Kulttuurifoorumi Fokukselta voi tilata ilmaisen kouluvierailijan oppitunnille tai koulun teemapäivään.

Suomi on jo pitkään ollut katsomuksellisesti monimuotoinen maa, joka ihmisten liikkuvuuden sekä globaalin nettiajan myötä moninaistuu yhä entisestään. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa pärjääminen vaatii erilaisten kulttuuripiirteiden ymmärtämistä, uteliaisuutta sekä kunnioittavaa keskustelua.

Katsomusdialogitaidot antavat työkaluja sekä oman identiteetin että kouluyhteisön moninaisuuden ymmärtämiseen. Katsomusdialogi on niin kansallisella kuin globaalilla tasolla tärkeä tekijä konfliktien ehkäisemisessä ja yhteiskuntarauhan edistämisessä.

Kulttuurifoorumi Fokukselta voi tilata ilmaisen kouluvierailijan oppitunnille tai koulun teemapäivään.

Työpajoissa harjoitellaan media-analyysiä ja katsomusdialogitaitoja. Aihetta voidaan yläkoululaisten kanssa lähestyä Mitä dialogi on? -kortein ja lukiolaisten kanssa reagointitehtävällä, jossa puretaan kärjekkäitä väitteitä dialogisiksi kysymyksiksi.

Työpajojen pääharjoituksessa perehdytään katsomusten moneuteen ja käsitellään ennakkoluuloja. Harjoituksen voi toteuttaa joko seinäpostereina tai draamatyöskentelynä. Jos tunnille on varattavissa iPadit ja oppilaat osaavat valmiiksi käyttää esimerkiksi iMovies-sovellusta, voidaan harjoitus toteuttaa myös lyhytelokuvina.

Lisätietoja katsomusdialogityöpajoista ja kouluvierailuista toimisto@kulttuurifoorumi.fi.

Miten ja missä?

Kenelle?