Kulttuurifoorumi Fokus

Katsomusdialogilla yhteiskuntarauhaa -opetusmateriaalit

Uskontodialogilla yhteiskuntarauhaa -hankkeen opetusmateriaalit on suunniteltu edistämään katsomusdialogi- ja katsomuslukutaitoja yläkouluissa sekä lukioissa.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa pärjääminen vaatii erilaisten kulttuuripiirteiden ymmärtämistä, uteliaisuutta sekä kunnioittavaa keskustelua. Katsomusdialogitaidot antavat työkaluja sekä oman identiteetin että kouluyhteisön moninaisuuden ymmärtämiseen. Katsomusdialogi on niin kansallisella kuin globaalilla tasolla tärkeä tekijä konfliktien ehkäisemisessä ja yhteiskuntarauhan edistämisessä.

Katsomusdialogista yhteiskuntarauhaa -hankkeessa tuotetaan opettajille aiheesta valmiita oppituntirunkoja sekä järjestetään dialogityöpajoja oppilaitoksissa ja eri tapahtumissa 2017-2018. Lisäksi hankkeessa tehdään katsomusdialogiteemaisia kouluvierailuja sekä koulutetaan kouluvierailijoita.

Uskontodialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla -hankkeen opetusmateriaalit on suunniteltu edistämään katsomusdialogi- ja katsomuslukutaitoja yläkouluissa sekä lukioissa. Materiaalit sopivat niin oppitunneille kuin esimerkiksi ilmiöoppimisen teemapäiviin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?