Suomen YK-liitto

Kestävän kehityksen taskukirja ja tavoitekortit

Kestävän kehityksen taskukirja ja tavoitekortit kertovat Agenda2030 tavoitteista.

Kestävän kehityksen tavoitteet taskukirja

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti.

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita, eli ne ovat universaaleja.

YK-liiton pienten sopimuskirjasten sarjassa julkaistu pieni kirjanen sisältää sopimustekstin suomennoksen lisäksi pääministeri Juha Sipilän esipuheen.

Kirjaset voi tilata YK-liiton materiaalipankista.

Kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) korttimuodossa.

Jokainen kortti kertoo tiivistetysti tavoitteen sisällön. Tiedoston voi tulostaa ja leikata erillisiksi korteiksi, joita voi käyttää esimerkiksi opetuksen tukena.

***

YK-liiton sivuilta löytyy myös muuta materiaalia kestävän kehityksen tavoitteista.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI