Framil ry

Kotimatka? -tarinoita kotoutumisesta Suomeen

Dokumentaarinen yhteisötaideteos ja pedagoginen paketti keskustelunavaajaksi monikulttuurisuuskasvatukseen ja rasismin käsittelyyn. Kotimatka? perustuu turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisten henkilöiden omakohtaisiin tarinoihin, kokemuksiin ja tuntoihin elämästä Suomessa. Tarinoista on koottu dokumentaarinen käsikirjoitus ja toteutettu kuunnelma, joka käsittelee ajankohtaisia identiteetin, monikulttuurisuuden, pakolaisuuden, kotiutumisen, kotouttamisen ja rasismin teemoja. Kotimatka? -kokonaisuus sisältää kuunnelman, yhdessä luettavaksi tarkoitetun käsikirjoituksen sekä pedagogisen paketin, joita voi hyödyntää yhdessä tai erikseen yläkoulun ja toisenasteen oppitunneilla.

Osallistavan taiteen keskus Framil ry:n Kotimatka?-hankkeessa tuotettu dokumentaarinen kuunnelma ja pedagoginen paketti käytettäväksi esimerkiksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetuksessa. Materiaali sopii mm. äidinkielen, katsomusaineiden, filosofian ja yhteiskuntaopin tunneilla käytettäväksi. 

Kotimatka? -työryhmä on kerännyt turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisilta henkilöiltä tarinoita, kokemuksia ja tuntoja elämästä Suomessa – omasta identiteetistä suurten muutosten keskellä. Tarinoiden pohjalta on toteutettu kuunnelma ja materiaalipaketti, jonka kautta voi käsitellä ajankohtaisia teemoja, kuten identiteetti, monikulttuurisuus, pakolaisuus, kotiutuminen, kotouttaminen, ennakkoluulot ja rasismi.

Kotimatka? -kokonaisuus sisältää sekä perinteisen kuunnelman että vaihtoehtoisesti yhdessä luettavaksi tarkoitetun livekuunnelmakäsikirjoituksen. Molempia voi käyttää osittain tai kokonaan.

Kuunnelman tai livekuunnelman kokemisen jälkeen työskentelyä voi jatkaa esimerkiksi pedagogisesta paketista löytyvien harjoitusten avulla, jolloin Kotimatka? -teoksen ympärille voi rakentaa joko 75 tai 90 minuutin mittaisen oppituntikokonaisuuden.

Kotimatka? -materiaalit löytyvät seuraavien linkkien takaa:

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI