African Care ry

Kunniakonfliktit globaalina kehityskysymyksenä ja suomalaisten koulujen arjessa

Julkaisu esittelee kunniakonfliktit globaalina kehityskysymyksenä suomalaisten koulujen arjessa.

African Care ry toteutti vuosina 2012-2013 ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella koulutushankkeen, jonka tarkoitus oli lisätä opettajien ja oppilashuollon tietoja ja ymmärrystä kunnia-ajattelusta ja kunniakonflikteista ja niistä kulttuurisista ja yhteiskunnallisista todellisuuksista, joissa kunniakäsityksillä on keskeinen rooli.

Koulutusten tueksi tuotettiin oheismateriaali Kunniakonfliktit globaalina kehityskysymyksenä ja suomalaisten koulujen arjessa, joka toimii myös itsenäisenä perustietona kunniaan liittyvistä konflikteista ja tarjoaa tukea ja vinkkejä opettajille ja kouluille maahan muuttaneiden perheiden kanssa kohdattujen ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI