Suomen Rauhanpuolustajat

Läntisen tuolla puolen

Sivusto sisältää aineistoja länsikriittiseen maailman tarkasteluun. Teemoja ovat esimerkiksi mediatekstit- ja kuvat, länsimaisuus ja ei-länsimaisuus viihteessä sekä stereotypioiden purkaminen. Kohderymänä +15-vuotiaat.

Läntisen tuolla puolen sivusto sisältää useita teemakokonaisuuksia virikemateriaaleineen ja harjoituksineen. Mistä puhumme, kun puhumme lännestä ja länsimaista? Mitä kaikkea ja ketkä kaikki tulevat suljetuiksi näiden käsitteiden ulkopuolelle? Aineisto auttaa haastamaan streotypioita liittyen tapaamme hahmottaa historiaa, maantiedettä ja kulttuuria. Materiaalin tavoitteena on tukea kriittisen medialukutaidon kehittymistä ja lisätä empaattista suhtautumista koko ihmiskuntaan. Sivusto sopii erityisen hyvin toisen asteen opetusmateraaliksi äidinkielen, katsomusaineiden, maantieteen, historian, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen tunneille. 

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI