Plan International Suomi

Matkalla – ideoita ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaan

Matkalla -hankkeen reittioppaasta löytyy maahanmuuttajataustaisille nuorille tarkoitettuja harjoitteita liittyen mm. identiteettiin ja itsetuntemukseen, työelämätaitoihin, opiskeluun, sekä arjentaitoihin.

Plan International Suomi on tehnyt maahanmuuttajanuorten parissa työtä vuodesta 2010 saakka. Oppaassa esitellään Planin Matkalla -hankkeen työkaluja. Siinä keskitytään erityisesti maahanmuuttajanuorten kohtaamiin haasteisiin ja monikulttuurisessa vertaistoiminnassa hyödynnettäviin menetelmiin. Oppaasta löytyy konkreettisia vinkkejä ja harjoitteita oman identiteetin etsintään, tulevaisuuden ja opintopolkujen hahmottamiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien etsimiseen. Teemat koskettavat kaikkia nuoria, joten harjoitteita voi käyttää soveltaen myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenneltäessä.

Matkalla – ideoita ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaan

matkalla-ideoita-ja-vinkkeja-maahanmuuttajataustaisten-nuorten-toimintaan.pdf

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI