Maan ystävät ry

Meidän kaikkien kaivokset

Maan ystävät ry.:n tuottamassa materiaalissa tutustutaan ilmiöpohjaisen lähestymistavan keinoin kaivoksiin ja pohditaan yhteyttämme niihin.

Materiaali sisältää viisi osuutta, joissa tutustutaan toiminnallisesti ja ilmiöpohjaisesti yhteyteemme kaivoksiin sekä kaivosten sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin eri puolilla maapalloa. Materiaali ei anna valmiita vastauksia, vaan haastaa niin opettajat kuin oppilaat pohtimaan ratkaisujen moninaisuutta ja niiden hyviä ja huonoja puolia. Materiaalia voi käyttää useiden oppiaineiden tunneilla (esimerkiksi biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, kemia, uskonto, elämänkatsomustieto), ja soveltuu lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun pohjaksi.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?