Suomen Metsäyhdistys

Metsän oppimispolku

Metsän oppimispolku on metsä- ja puuopetuksen malli, joka soveltuu varhaiskasvatuksesta lukioon. Metsän oppimispolulla metsä- ja puuopetus jakaantuu kuudeksi osa-alueeksi, joissa jokaisessa on ikävaiheittaiset päämäärät ja joihin pyritään eri tahojen yhteistyönä. Sisältää myös valmiita harjoituksia ja tehtäviä eri-ikäisille oppijoille.

Metsän oppimispolku on Suomen Metsäyhdistyksen ja Opetushallituksen yhdessä tekemä metsä- ja puuopetuksen malli varhaiskasvatuksesta lukioon. Metsän oppimispolulla metsä- ja puuopetus jakaantuu kuudeksi osa-alueeksi, joissa jokaisessa on ikävaiheittaiset päämäärät. Niihin pyritään koulun, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyönä. Sisältää myös valmiita harjoituksia ja tehtäviä eri-ikäisille oppijoille.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI