MOD-verkosto

MOD-ohjaajat

MOD eli Moninaisuus ja dialogi –koulutusohjelma on kehitetty erilaisuutta ja identiteettiä koskevien ristiriitojen selvittämiseen.

MOD eli Moninaisuus ja dialogi –koulutusohjelma on kehitetty erilaisuutta ja identiteettiä koskevien ristiriitojen selvittämiseen. MOD on Ruotsissa kehitelty koulutusohjelma, joka tarjoaa pedagogista mallistoa ja menetelmiä erilaisuutta koskevien kysymysten selvittämiseen. Se tähtää yhdenvertaisuuteen ja harjaantumiseen yhteisöllisessä monimuotoisuudessa. Se pyrkii tuomaan näkyviin sisäistetyt asenteet ja iskostuneet ennakkoluulot jotka synnyttävät tai vahvistavat syrjiviä toimintamalleja. Syrjintä voi kohdistua esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen.

Koulutus perustuu erilaisiin vuorovaikutustehtäviin, keskusteluihin, aivoriihiin, rooliharjoituksiin. Ne tarjoavat pedagogisia malleja ja osallistavia menetelmiä konflikteja synnyttävien kysymysten selvittämiseen.

Miten ja missä?

Mitä?

OPPIAINEET
LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN