Seta ry

Normipyöritys

Normipyöritys on suunnattu yläkouluikäisille ja heitä vanhemmille. Sitä voi käyttää välineenä käsiteltäessä koulussa, mediassa sekä laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä normeja.

Normit ovat käsityksiä siitä, millaisia ihmiset ovat ja millaisia heidän tulisi olla. Jotkut normeista jättävät näkymättömiin monenlaisia identiteettejä ja kokemuksia. Sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja pari- ja perhesuhteisiin liittyvien normien tunnistaminen ja haastaminen on yksi yhdenvertaisuuden edistämisen lähtökohta.

Normipyöritys on pelillistetty opetusmenetelmä, joka lainaa ideansa pullonpyörityksestä. Normipyöritys on suunnattu yläkouluikäisille ja heitä vanhemmille. Sitä voi käyttää välineenä käsiteltäessä koulussa, mediassa sekä laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä normeja.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?