Opintokeskus Visio

Nuoret ilmastovaikuttajat

Nuoret ilmastovaikuttajat - sivustolta löytyy oppimateriaalia, jota esim. opettajat ja ohjaajat voivat hyödyntää ilmastovaikuttamiseen liittyvien teemojen käsittelyssä nuorten / nuorten aikuisten kanssa. 

Nuoret ilmastovaikuttajat – sivustolta löytyy oppimateriaalia, jota esim. opettajat ja ohjaajat voivat hyödyntää ilmastovaikuttamiseen liittyvien teemojen käsittelyssä nuorten / nuorten aikuisten kanssa. www.nuoretilmastovaikuttajat.fi/oppimateriaalit/

Sivuston tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030- tavoitteista ja ilmastokriisin kestävälle kehitykselle aiheuttamista uhista sekä vahvistaa nuorten omaa toimijuutta ja kykyä vaikuttaa Euroopan Unionin ilmastopolitiikkaan. Sivustolta löytyy oppimateriaalia (tehtäviä, tallenteita webinaaripuheenvuoroista ja paneelikeskusteluista) sekä nuorten tekemiä videoita. 

Sivusto syntyi Opintokeskus Vision toteuttaman Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa – tiedotushankkeen lopputuotoksena, hanketta rahoitti Ulkoministeriön Eurooppatiedotus vuonna 2020.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI