Taksvärkki ry

Olet vaikuttava! -opas nuorten vaikuttamistaitojen vahvistamiseen

Taksvärkki ry:n uuden Olet vaikuttava! -menetelmäoppaan toiminnalliset harjoitukset vahvistavat nuorten vaikuttamistaitoja ja kannustavat yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun, toiselle asteelle ja vapaa-ajan nuortenryhmille.

Oppaan pääteemoja ovat kriittinen ajattelu, globaalien haasteiden juurisyiden tunnistaminen sekä vaikuttamiskeinojen harjoittelu.

Opas koostuu kolmesta eriteemaisesta luvusta ja 15 harjoituksesta. Osia oppaasta on selkosuomennettu. Harjoitusten kautta nuoret tutustuvat ikätovereidensa tekemään vaikuttamistyöhön Suomen lisäksi muun muassa Sierra Leonessa ja Nepalissa.

Opas herätteleekin pohtimaan omaa kytkeytymistämme maailmanlaajuisiin ilmiöihin sekä sitä, miten voimme omalla toiminnallamme rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Opas tukee oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien (BI, GE, TT, UE, ET, YH ja FI) sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista. Oppaan toiminnalliset harjoitukset vahvistavat nuorten vaikuttamisen, aktiivisen kansalaisuuden ja kestävän kehityksen edistämisen taitoja.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA