Globaalikasvatusverkosto

Oppimateriaalit ajan tasalle!

Miten oppimateriaalit voivat edistää aktiivista maailmankansalaisuutta? Globaalikasvatusverkoston laatima muistilista auttaa panemaan opetussuunnitelman painotukset paikalleen.

Kouluissa käytettävät oppimateriaalit ohjaavat nuoria ja lapsia ymmärtämään monimutkaista maailmaa. Ne ohjaavat usein myös sitä, mihin teemoihin opetuksessa keskitytään. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä materiaalit sisältävät ja miten asiat niissä esitetään.

Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkosto on laatinut oppimateriaalien tekijöille kätevän muistilistan, jonka avulla opetussuunnitelmien painotukset on helppo pistää paikalleen. Tarve muistilistalle heräsi, kun järjestöt saivat kommentoidakseen oppikirjojen käsikirjoituksia. Monissa käsikirjoituksissa huomio kiinnittyi samoihin asioihin.

Toiveena on, että muistilistaa hyödyntäisivät kaikki oppimateriaalien parissa toimivat tahot oppikirjailijoista opettajiin ja kansalaisjärjestöjen globaalikasvattajiin.

Löydät materiaalin myös englanniksi.

oppimateriaalit-ajan-tasalle-muistilista.pdf

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI