Plan International Suomi

Planin maahanmuuttajahankkeiden koulutuskokonaisuudet

Planin järjestämiin maahanmuuttajahankkeisiin pohjautuvien koulutusten kohderyhmä ovat maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa toimivat kasvattajat.

Planin Matkalla-projektiin ja Muuttajat! -hankkeeseen pohjautuvat koulutuskokonaisuudet on suunnattu maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville opetus- ja nuorisotoimijoille sekä järjestöille ja yhdistyksille.

Matkalla-koulutus koostuu projektin kokemusten esittelystä, esimerkeistä ja harjoitteista. Tilaajan toiveiden mukaan koulutuksessa voidaan painottaa nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksien tai vapaa-ajan harrastusten tukemista. Lisäksi koulutuksessa sivutaan maahanmuuttajuuteen, sosiaalisiin verkostoihin, hyvinvointiin, vanhempien kotoutumiseen ja vertaisryhmätoimintaan liittyviä teemoja. 

Muuttajat! -hanke on yli 15-vuotiaille maahanmuuttajanuorille suunnattu demokratiakasvatushanke. Koulutuksessa tutustutaan hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin ja menetelmiin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI