Changemaker

Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin tuottama materiaalipaketti tarjoaa globaalikasvatusta myös rippikouluihin ja nuorteniltoihin.

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker haluaa tarjota globaalikasvatusmateriaalia myös rippikouluihin.

Pakettimme tavoitteena on tehdä nuorille innostavalla tavalla tutuksi, mitä on kansainvälinen diakonia ja globaali vastuu, haastaa heidät keskustelemaan näistä teemoista ja vaikuttamismahdollisuuksistaan, sekä sytyttää heissä halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Changemakerin rippikoulupaketti koostuu erilaisista käytännön harjoitteista, jotka tarjoavat sekä tietoa että toiminnallisia keinoja käsitellä kansainvälistä diakoniaa rippileireillä. Paketti soveltuu käytettäväksi sekä oppitunneilla että iltaohjelmassa ja se sisältää myös erityyppisiä hartausvaihtoehtoja. Toiminnalliset harjoitteet, jotka kannustavat nuoria omien arvojensa pohtimiseen, tukevat myös rippikoulusuunnitelman tavoitteita.

Monipuolinen paketti ottaa huomioon erilaiset oppijat rippileireillä ja näyttää, että vakavia aiheita voi käsitellä myös hauskalla ja luovalla tavalla. Paketin eri osioita yhdistelemällä voitte koota juuri teidän leirillenne sopivan kokonaisuuden.

rippikoulupaketti1.pdf

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?

KIELI
KOHDERYHMÄ