Motiva oy

Ruokahävikki

Saa syödä -sivustolla saat runsaasti vinkkejä kestäviin ruokavalintoihin ja ruokahävikin vähentämiseen. Tutustu ja poimi omalle oppitunnillesi!

Ruokahävikki on merkittävä ympäristökuormituksen aiheuttaja, sillä sen osuus kulutuksen ympäristövaikutuksista on noin kolmannes. Ruoka ja sen tuotanto vaikuttaa ympäristöön monin eri tavoin ja kulttaja voi omalla toiminnallaan edistää kestävää kulutusta sekä ruoka- ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Saa Syödä!- oppimateriaali tarjoaa kasvattajille vinkkejä ruokahävikki-aiheen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Materiaali soveltuu erityisesti yläkoulun maantiedon ja kotitalouden oppitunneilla käsiteltäväksi.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI