Seta

Setan sanapeli

Sanapelin avulla voidaan oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa keskustella siitä, mitkä sanat ovat korrekteja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta puhuttaessa.

Tämän harjoituksen avulla voidaan oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa keskustella siitä, mitkä sanat ovat korrekteja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta puhuttaessa ja mitkä taasen sellaisia, joita ei kannata käyttää. Valitsemalla eri ikäryhmille sopivia sanoja voidaan harjoitusta käyttää eri luokka-asteilla. Koska terminologia on ajassa muuttuvaa ja usein monitulkintaista, voidaan termien käytöstä ja merkityksistä olla montaa mieltä. Keskustelu on kuitenkin avainasemassa tässäkin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?