Seta

Setan tuottama monialainen oppimiskokonaisuus

Opetuskokonaisuus sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

Opetuskokonaisuus sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Opetuskokonaisuus yhdistelee eri oppiaineita, kuten äidinkieltä, ympäristöoppia, kuvataidetta, yhteiskuntaoppia ja musiikkia. Opetuskokonaisuus on toteutettu 6. luokkalaisten kanssa, mutta sitä voi soveltaa muillakin luokka-asteilla.  Tehtäviin kuluva aika vaihtelee ryhmästä riippuen, mutta kaikkien tehtävien jälkeen kannattaa varata reilusti aikaa keskustelulle.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?