Taksvärkki ry

Sinun, minun, meidän mango – Sadutusta yli kulttuurirajojen

Materiaalin tavoitteena on tarjota kehitysyhteistyössä ja kasvatusalalla työskenteleville uusia näkökulmia sadutuksen käyttöön omissa toimintaympäristöissään.

Julkaisun lähtökohtana on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja erityisesti sopimuksen ne kohdat, jotka korostavat maailman lasten ja nuorten vapautta ilmaista itseään ja tulla kuulluiksi.

Eräs tapa luoda tilaa lasten ja nuorten ajatuksille ja näkemyksille on sadutus. Suomessa kehitetyn sadutusmenetelmän tavoitteena on edistää osallistavaa ja demokraattista vuorovaikutusta lasten ja aikuisten välillä.

Menetelmää on käytetty paljon myös monikulttuuristen lasten ja nuorten parissa. Tästäkin julkaisusta voi lukea satuja suomeksi, bengaliksi ja englanniksi. Kirjan lopussa on ohjeet sadutukseen monilla eri kielillä.

Julkaisussa esitellään sadutusta erilaisten Bangladeshissa, Sambiassa ja Suomessa toteutettujen tapausten kautta.

Tavoitteena on tarjota kehitysyhteistyössä ja kasvatusalalla työskenteleville uusia näkökulmia sadutuksen käyttöön omissa toimintaympäristöissään.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI