Taksvärkki ry

Taksvärkin kouluvierailut

Kaipaatko uutta näkökulmaa globaalien kysymysten käsittelyyn oppilaiden kanssa? Tarvitsetko työpajoja esimerkiksi teemapäivään? Voit tilata Taksvärkin vapaaehtoisen globaalikasvatuksen kouluttajan ohjaaman oppitunnin tai työpajan, jossa tutustutaan lapsen oikeuksiin ja nuorten arkeen kehitysmaissa. Kouluvierailut on suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle.

Tilaa Taksvärkin vapaaehtoisen globaalikasvatuksen kouluttajan ohjaama työpaja, jossa edistetään yhdenvertaisuutta ja lasten ja nuorten oikeuksia, herättellään pohtimaan ja purkamaan stereotypioita ja kannustetaan lapsia ja nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. 

Syksystä 2020 lähtien työpajoja voi tilata myös etänä minne tahansa Suomeen. Osallistavat etätyöpajat soveltuvat sekä etäopetukseen että lähiopetuksessa oleville opiskelijoille, joilla on käytössä tietokone tai tabletti. 

Taksvärkki ry:n kouluvierailu voi olla: 

·       Taksvärkki -kampanjaan liittyvä työpaja tai Taksvärkkikeräyksen info

·       Lapsen oikeuksia toiminnallisesti käsittelevä työpaja 

·       Maailman äänet -työpaja, joka käsittelee globaaleja ilmiöitä mediakasvatuksellisin menetelmin 

·       Vaikuta! -työpaja, joka kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen 
 

Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja opettajan toiveiden mukaan. Teemat liittyvät tiiviisti perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien arvoihin ja sisältöihin. 

Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja. Opettajan on oltava paikalla työpajan aikana. Taksvärkin kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. 

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI