Natur och Miljö

Undervisningsmaterial om miljöfrågor

Natur och Miljö ger ut material som går att använda i undervisningen i grundskolan och gymnasiet. Väck elevernas intresse för miljöfrågor!

Natur och Miljö ger ut material som går att använda i undervisningen i grundskolan och gymnasiet. Deras material ger en mångsidig bild av miljöproblemen och inspiration till lösningar på dem.

Genom undervisningsmaterialet hoppas man väcka skolelevernas intresse för naturen och miljöfrågorna. Till deras publikationer hör bland annat en serie temahäften om globala miljöfrågor, Miljöjournalisten och handböcker för lågstadiebarn om Östersjön och skogsnaturen.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI