Suomen Lähetysseura

Uskontodialogi – toiminnallisia tehtäviä ja tausta-aineistoa

Materiaali sisältää vinkkejä, tehtäviä toiminnalliseen työskentelyyn ja taustamateriaalia uskontodialogiin ja uskontojen moninaisuuteen liittyen kaikille ikäryhmille.

Materiaali sisältää vinkkejä, tehtäviä toiminnalliseen työskentelyyn ja taustamateriaalia uskontodialogiin ja uskontojen moninaisuuteen liittyen. Tehtäviä löytyy kaikille asteille varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Pdf-esitys soveltuu koulutusaineistoksi opettajille.

Uskontojen lukutaito ja kyky käydä dialogia eri uskontoryhmien välillä on noussut yhä tärkeämmäksi taidoksi viime vuosina. Kehitysyhteistyössä on myös havahduttu uskonnon rooliin kehityksessä. Materiaalin tavoitteena on antaa valmiuksia käsitellä uskontojen moninaisuutta ja eri uskonnonedustajien välistä keskustelua ja kanssakäymistä. Suuri osa materiaalista on valmistettu yhteistyössä Fokus ry:n kanssa Kepan Maailma Koulussa-hankkeen yhteydessä. Aineisto sisältää myös vinkkejä lisämateriaalin hankkimiseen.

Materiaaleissa esitellään myös lyhyesti Suomen Lähetysseuran ja Fokus ry:n työtä erityisesti lisälinkkien kautta. Materiaalit löytyvät Suomen Lähetysseuran Aineistopankin ”materiaalia koulujen uskonnonopetukseen”-osion alta.

Uskontodialogi-linkki sisältää toiminnallisia harjoituksia. Uskontodialogi-esitys toimii kouluttajan aineistona. Uskontojen maailmassa-pelikortteja löytyy erikseen varhaiskasvatukseen ja alakouluihin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI